Instalatii de stingere cu AZOT IG-100

Mecanismul stingerii incendiilor cu azot IG – 100.

 • Efectul IG – 100 de prevenire a aprinderii şi/sau de stingere a incendiului amestecurilor de substanţe combustibile (vapori, gaze sau praf) cu aer este dat de reducerea procentului de oxigen din amestec.
 • Instalaţiile de stingere a incendiilor cu IG – 100 se prevăd conform reglementărilor tehnice în vigoare şi pot folosi pentru:
 • inertizarea spaţiilor închise sau a instalaţiilor tehnologice, prin înlocuirea parţială a aerului din spaţiile respective cu IG – 100, diluând amestecurile de combustibili cu aerul;
 • stingerea incendiilor din instalaţii tehnologice sau spaţii închise;
 • vehicularea pulberilor stingătoare;
 • acţionarea automată a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi sau gaze, etc.

AZOTUL IG-100 ca substanta de stingere a incendiilor

Are formula chimică N2 şi este folosit ca substanţă de stingere a incendiului.

 • IG – 100 este un gaz inert, incolor şi incombustibil.
 • Proprietăţile principale ale IG – 100, sunt următoarele:
 • masa moleculară 28,02
 • temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs. -195,80C
 • temperatura de îngheţare -210,00C
 • volumul specific al vaporilor supraîncălziţi,

la temperatura de 200C şi presiunea de 1,013 bar           0,858 m3/kg

 • densitatea relativă a IG – 100 în raport cu aerul 0,967;
 • concentraţia volumică a IG – 100 în aer    78%
 • Proprietăţile chimice principale ale IG – 100 sunt următoarele:
 • puritatea moleculară, în concentraţie volumică 99,6%
 • conţinutul de umiditate, în concentraţie masică 50·10-6
 • concentraţia volumică a oxigenului în IG – 100    0,1%
 • solubilitatea: parţial solubil în apă, greu solubil în alcool.
 • Proprietăţile toxicologice ale IG – 100 sunt:
 • nici un efect advers observabil (indicele NOAEL) la o concentraţie volumică de IG – 100 de 43%;
 • cel mai mic efect advers observabil (indicele LOAEL) la o concentraţie volumică de IG – 100 de 52%;

             Riscuri

Pentru concentraţii volumice uzuale de IG – 100 în aer necesare stingerii incendiului (43,7%) nu există riscuri majore pentru persoane. Indicele NOAEL (nici un efect advers observabil) corespunde unei concentraţii volumice de IG – 100 în spaţiul protejat de 43%, determinat la o concentraţie volumică minimă de oxigen de 12% iar indicele LOAEL (cel mai mic efect advers observabil) corespunde la o concentraţie volumică de IG – 100 în spaţiul protejat de 52%, respectiv la o concentraţie volumică minimă de oxigen de 10%.

La concentraţii volumice ale IG – 100 în aer mai mari de 78%, aerul devine toxic şi prezintă riscuri pentru persoane.

Instalaţiile fixe de stingere a incendiului cu IG – 100 se compun, în principal, din:

 1. sursa de alimentare cu IG – 100;
 2. instalaţia de reducere a presiunii;
 3. dispozitive de acţionare;
 4. reţeaua de distribuţie cu duze de refulare a IG – 100 în spaţiul protejat;
 5. dispozitive de avertizare a oamenilor;
 6. dispozitive de semnalizare a intrării în funcţiune a instalaţiei (intrarea în funcţiune a instalaţiei se face după avertizarea şi evacuarea oamenilor).

           Sursele de alimentare cu IG – 100 ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiului sunt:

 1. rezervoare de înmagazinare la presiunea de (6…8) bar (pentru IG – 100 provenit din fracţionarea aerului în instalaţii tehnologice);
 2. recipienţi (butelii) de IG – 100 la presiuni de 200 şi 300 bar.

Lungimea conductei de la rezervoarele sau buteliile de IG – 100 până la distribuitor nu trebuie să depăşească 200 m.

Despre noi

Suntem un grup de companii autorizate pe diferite domenii de securitate la incendiu
si va oferim solutii tehnice potrivite pentru stingerea incendiilor in zonele
cu regim de protectie speciala: arhive, camere de server, hote, depozite, birouri

mai mult ...

 
Echipa

Reunim o echipa tanara si dinamica formata din oameni calificati si certificati, profesionalismul  si promptitudinea fiind atuurile noastre. Cei peste 8 ani de experienta in astfel de lucrari au reprezentat o imbunatatire continua a serviciilor

mai mult ...

 
Termene de verificare a instalatiilor

Exploatarea sistemelor, dispozitivelor  şi instalaţiilor de stingere a incendiilor, trebuie făcută pe întreaga perioadă de utilizare a acestora, asigurându-se permanent intrarea în funcţiune şi funcţionarea lor la parametrii proiectaţi, în caz de incendiu.

mai mult ...