Instalatii de stingere cu Argon IG-01

Instalaţiile de stingere a incendiului cu argon se realizeazǎ în sistem de inundare totală (standard de referinţă SR EN 15004-7).  Sistemul de inundare totală se realizează pentru spaţii închise, la care uşile, ferestrele, tubulaturile etc., se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversării argonului. Pentru stingerea incendiului prin inundare totală, întregul volum al spaţiului protejat trebuie umplut cu argon, astfel încât, concentraţia volumică procentuală a oxigenului din aer să scadă, în timp scurt, de la valoarea iniţială de 21,9%, la valoarea de 12%, când arderea încetează.

După stingerea incendiului, accesul persoanelor în încăperile respective este permis numai după evacuarea nocivităţilor prin ventilare natural-organizată sau instalaţie de ventilare mecanică.

Mecanismul stingerii incendiilor cu argon IG-01

 • Argonul acţionează la stingerea incendiului prin reducerea concentraţiei de oxigen sau a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera spaţiului protejat, până la o valoare a concentraţiei de oxigen de aproximativ 12%, la care arderea încetează.
 • Argonul se utilizează la stingerea substanţelor combustibile care prin ardere nu furnizează oxigenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate prin ardere de suprafaţă. Argonul nu se utilizează pentru stingerea incendiilor în profunzime (incendii mocnite).
 • Efectul optim în acţiunea de stingere a incendiilor cu argon, se obţine atunci când se menţine etanşeitatea în spaţiile închise (carcasele echipamentelor) şi se realizează concentraţia necesară de stingere într-un interval de timp foarte mic (de ordinul secundelor), care permite inhibarea procesului de ardere în atmosferă inertă şi completa înăbuşire a focului.
 • Timpul teoretic de stingere cu argon este de maximum 22 de secunde pentru incendiu de clasa A şi 17 secunde pentru incendiu de clasa B.

Domenii recomandate pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu argon:

 • Argonul este folosit eficient pentru stingerea incendiilor la:
 • echipamentele infrastructurii informaţionale (dulapuri cu servere, dulapuri pentru stocarea datelor, centre de calculatoare, automate bancare, unităţi de telefonie celulară ş.a.);
 • spaţii de producţie şi camere de comandă, sisteme robotice, linii automate de producţie, echipamente şi generatoare electrice, laboratoare, vopsitorii, simulatoare de zbor, control trafic aerian, maritim, fluvial sau rutier etc.;
 • spaţii care adăpostesc valori deosebite (tezaure, muzee, biblioteci, galerii de artă, colecţii, arhive etc.).

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu argon

Componentele instalaţiei de stingere a incendiului cu argon:

Instalaţiile de stingere a incendiilor cu argon, se compun, în principal, din:

 1. ) Instalaţia de stocare a argonului:
  1. butelii de oţel sau ansambluri de butelii grupate în baterie;
  2. supape de descărcare;

   2.) Instalaţia de declanşare:

 • cilindri pilot
 • supapa pilot
 • componente auxiliare de control.

3.) Instalaţia de distribuţie:

 • colector de descărcare;
 • conducte şi ansambluri;
 • ajutaje (duze) de refulare a agentului stingător în spaţiul protejat.
 1. echipamente electrice de alimentare, detectare, semnalizare şi comandă;
 2. sisteme de susţinere pentru:
  1. butelii cu argon;
  2. blocul colector.

Riscuri: La concentraţia volumică standard de stingere a incendiului, până la 48,8%, argonul ca substanţă de stingere a incendiului nu pune în pericol viaţa oamenilor.

Save